publicerad: 2021  
lägga bort lade lagt, presens lägger
verb
lägga bort´
1 placera (något) på ett ställe som man sedan glömt
lägga bort något
han har lagt bort sina glas­ögon igen
belagt sedan 1960; fornsvenska läggia bort
2 upp­höra med vanan som fram­går av samman­hanget
lägga bort något/att+verb
lägga bort något
lägga bort att+verb
lägga bort att röka
lägga bort titlarna se titel
belagt sedan slutet av 1400-talet H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare
lägga bortbortläggande, bortläggning