publicerad: 2021  
lägga fast lade lagt, presens lägger
verb
lägga fas´t
äv. fast sammansättn., se fastlägga bestämma ramar för viss verksamhet eller dylikt
lägga fast något/sats
lägga fast något
lägga fast sats
rikt­linjerna för verksamheten lades fast på års­mötet
belagt sedan 1980
lägga fastfastläggande, fastläggning