publicerad: 2021  
lägga fram lade lagt, presens lägger
verb
lägga fram´
äv. fast sammansättn., se framlägga presentera (stånd­punkt, under­sökning eller dylikt) för granskning och diskussion
någon lägger fram något
han lade fram saken klart och tydligt; hon räknar med att kunna lägga fram av­handlingen i år
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska läggia fram
lägga framframläggande, framläggning