publicerad: 2021  
läkarvård läkar­vården
läk·ar|­vård·en
substantiv
`karvård
medicinsk behandling
(under) läkarvård läkarvård (av någon)
söka läkar­vård; vid större blödningar måste den skadade snarast komma under läkar­vård
belagt sedan 1790