publicerad: 2021  
läkekonst läke­konsten
läke|­konst·en
substantiv
`kekonst
sär­skilt vid beskrivning av äldre förhållanden (total upp­sättning) metoder för behandling av sjukdomar och skador så­väl om vetenskapliga som om mer informella metoder
Hippokrates, läke­konstens fader
belagt sedan 1640