publicerad: 2021  
lärostol läro­stolen läro­stolar
läro|­stol·en
substantiv
`rostol
professur
en lärostol (i något)
en ny­inrättad läro­stol i bysantinologi
belagt sedan 1639