publicerad: 2021  
lärosäte läro­sätet läro­säten
läro|­sät·et
substantiv
`rosäte
högre läro­anstalt särsk. om universitet
ibland om ort med universitet
belagt sedan 1755