publicerad: 2021  
läspa läspade läspat
verb
läs`pa
ut­tala s-ljudet av­vikande, (oftast) med tung­spetsen mellan tänderna eller tätt bak­om över­käkens fram­tänder så att det på­minner om "f"; vanligen som uttalsfel
någon läspar
många barn läspar i början
äv. mest historiskt tala till­gjort och snobbigt vanligen bl.a. med läspande "s"
grevens läspande stämma
belagt sedan 1487–91 (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska läspa; ljud­härmande
läspaläspande, läspning