publicerad: 2021  
läsvärd läsvärt läs­värda
läs|­värd
adjektiv
`svärd
värd att läsa för inne­hållets skull
läsvärd (för någon)
en högst läs­värd roman
belagt sedan 1788