publicerad: 2021  
läsämne läs­ämnet läs­ämnen
läs|­ämn·et
substantiv
`sämne
något ålderdomligt skol­ämne av teoretisk natur i mots. till bl.a. gymnastik och musik
det bör finnas tydliga kopplingar mellan de vanliga läs­ämnena och den praktiska ut­bildningen
belagt sedan 1842