publicerad: 2021  
lättflyktig lätt­flyktigt lätt­flyktiga
lätt|­flykt·ig
adjektiv
lätt`flyktig
som mycket lätt av­dunstar
lätt­flyktiga oljor
belagt sedan 1873