publicerad: 2021  
lättfunnen lättfunnet lättfunna
lätt|­funn·en
adjektiv
lätt`funnen
som lätt upp­täcks eller på­visas
lättfunnen (för någon)
en lätt­funnen förklaring
belagt sedan 1934