publicerad: 2021  
lättförtjänt neutrum lätt­förtjänt, bestämd form och plural lätt­förtjänta
lätt|­för·tjän·ta
adjektiv
lätt`förtjänt
som förtjänats utan an­strängning
lätt­förtjänta pengar
belagt sedan 1934