publicerad: 2021  
lättförklarlig lätt­förklarligt lätt­förklarliga
lätt|­för·klar·lig
adjektiv
lätt`förklarlig
som lätt låter sig förklaras eller på­visas
lättförklarlig (för någon)
av lätt­förklarliga skäl protesterade personalen mot ned­skärningarna
belagt sedan 1891