publicerad: 2021  
lättfärdig lätt­färdigt lätt­färdiga
lätt|­färd·ig
adjektiv
lätt`färdig
ned­sättande, något ålderdomligt som lätt ger efter för sina sexuella behov om person, särsk. kvinna
han kallade pigan "ett lätt­färdigt stycke"
äv. om handling och dylikt
deras lätt­färdiga leverne; en lätt­färdig anekdot
äv. som inte bygger på efter­tanke
regeringens lätt­färdiga politik
belagt sedan 1540; av lågtyska lichtverdich med samma betydelse, eg. 'rask, snabb'