publicerad: 2021  
lättnad lättnaden lättnader
lätt·nad·en
substantiv
lätt`nad
1 knappast plur. känsla av befrielse och av­spändhet över att någon an­ledning till bekymmer försvunnit
lättnad (för någon)
lättnad (över något/att+verb/sats)
lättnad (över något)
lättnad (över sats)
lättnad (över att+verb)
han kände en outsäglig lättnad när han hörde hennes röst; till hennes lättnad var han helt oskadd
dra en lättnadens suck se suck
belagt sedan 1738; till lättna
2 lindring av något som vållar bekymmer, smärta eller dylikt
JFR 1lisa
lättnad (för någon) (i något)
ett ögon­blicks lättnad i plågorna
sär­skilt om upp­mjukning av bestämmelser
man har in­fört lättnader i pappers­exercisen
belagt sedan 1793