publicerad: 2021  
medborgargarde medborgar­gardet medborgar­garden
med·borg·ar|­gard·et
substantiv
me`dborgargarde
fri­villig vakt­styrka med själv­påtagna polisiära upp­gifter
när gatu­våldet ökade organiserades medborgar­garden
belagt sedan 1848