publicerad: 2021  
medbestämmande med­bestämmandet
med|­be·stämm·and·et
substantiv
me`dbestämmande
rätt att ut­öva visst in­flytande vid besluts­fattande vanligen för arbets­tagar­representanter
belagt sedan 1871