publicerad: 2021  
motorbåt motor­båten motor­båtar
mot·or|­båt·en
substantiv
mo`torbåt
mindre, motor­driven båt för nöjes- el. yrkes­bruk
hamnar för segel­båtar och motor­båtar
belagt sedan 1896