publicerad: 2021  
mänga mängde mängt, presens mänger
verb
mäng`a
något hög­tidligt ibland med partikelnin blanda in begränsad kvantitet i större kvantitet
mänga (in) något (i/med något)
mänga (in) något (i något)
mänga (in) något (med något)
vinet var mängt med vatten; vår­luften var mängd med en svag doft av syren
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska mängia 'blanda; löda samman; besmitta'; av lågtyska mengen 'blanda; bearbeta'; jfr ur­sprung till bemänga
mängamängande, mängning