publicerad: 2021  
mästerstycke mäster­stycket mäster­stycken
mäst·er|­styck·et
substantiv
mäs`terstycke
(smärre) mäster­verk
ett mästerstycke (av något)
den korta novellen är ett mäster­stycke; ett mäster­stycke av politisk retorik
belagt sedan ca 1540