publicerad: 2021  
nationalistisk nationalistiskt nationalistiska
nat·ion·al·ist·isk
adjektiv
nationalis´tisk [nat∫on-]
präglad av nationalism
nationalistisk yra; nationalistisk väckelse; nationalistisk ideologi; han sveptes upp på presidentposten buren av en nationalistisk våg
belagt sedan 1887