publicerad: 2021  
nationalitet nationaliteten nationaliteter
nat·ion·al·itet·en
substantiv
nationalite´t [nat∫on-]
med­borgarskap i viss stat ofta samman­kopplat med etnisk till­hörighet
byta nationalitet; hon var tysk till nationaliteten
äv. (i plur.) om enhetlig grupp av in­vånare i en nation
alla nationaliteters harmoniska sam­levnad; de olika nationaliteterna i Ryss­land
äv. i fråga om far­tyg och dylikt till­hörighet till viss stat
en trålare med polsk nationalitet
belagt sedan 1874