publicerad: 2021  
nationalitetsbeteckning nationalitets­beteckningen nationalitets­beteckningar
nat·ion·al·itets|­be·teckn·ing·en
substantiv
nationalite`tsbeteckning [nat∫on-]
märke som an­ger nationalitet särsk. på far­tyg, flyg­plan, motor­fordon och dylikt
nationalitetsbeteckning (för något)
nationalitets­beteckningarna på flyg­kroppen
belagt sedan 1884