publicerad: 2021  
nationalitetsbevis nationalitets­beviset, plural nationalitets­bevis, bestämd plural nationalitets­bevisen
nat·ion·al·itets|­be·vis·et
substantiv
nationalite`tsbevis [nat∫on-]
in­tyg att en person är med­borgare i viss stat ut­färdat av beskickning el. konsulat (om t.ex. passet förkommit)
äv. om in­tyg att ett far­tyg är registrerat i ett visst land
belagt sedan 1913