publicerad: 2021  
nationalkaraktär national­karaktären national­karaktärer
nat·ion·al|­karakt·är·en
substantiv
[nat∫ona`l-]
ofta skämtsamt el. ironiskt upp­sättning egenskaper som an­ses vara typiska för med­lemmar av en (viss) nation
få saker är så förknippade med svensk national­karaktär som naturkänslan
belagt sedan 1793