publicerad: 2021  
notation notationen notationer
not·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
beteckning(ssystem)
schacknotation
fonetisk notation; musikalisk notation
belagt sedan 1861; av lat. nota´tio 'märkning; karakteristik; an­märkning'; till notera; jfr ur­sprung till konnotation