publicerad: 2021  
notariatavdelning notariat­avdelningen notariat­avdelningar
not·ari·at|­av·del·ning·en
substantiv
notaria`tavdelning
av­delning vid bankkontor som sköter förvaltning och förvaring av värde­papper samt bi­träder med råd i juridiska och ekonomiska frågor
belagt sedan 1890