publicerad: 2021  
nothäfte not­häftet not­häften
not|­häft·et
substantiv
no`thäfte
häfte med åter­givning i not­skrift av musik­stycke
ibland äv. om häfte med tomma not­linjer (t.ex. för snabb nedskrivning av melodi)
belagt sedan 1893