publicerad: 2021  
notis notisen notiser
not·is
substantiv
noti´s
1 kort (nyhets)med­delande i tidning
notischef; notisjakt; nyhetsnotis
en notis (om någon/något/sats)
en notis (om någon)
en notis (om något)
en notis (om sats)
spridda notiser från ut­landet; annonser och notiser
belagt sedan 1862; av franska notice 'under­rättelse; kort med­delande'; av lat. notit´ia 'kunskap; kännedom', till no´tus 'känd'; jfr ur­sprung till notorisk
2 i ett få­tal ut­tryck uppmärksamhet
det var ingen som tog minsta notis om henne
belagt sedan 1811