publicerad: 2021  
notifikation notifikationen notifikationer
noti·fik·at·ion
substantiv
[-∫o´n]
något ålderdomligt formellt med­delande särsk. via diplomatiska kanaler
en notifikation (om något/sats)
en notifikation (om något)
en notifikation (om sats)
belagt sedan 1639