publicerad: 2021  
notifiera notifierade notifierat
verb
notifie´ra
något åld formellt med­dela särsk. via diplomatiska kanaler
notifiera något/sats
notifiera något
notifiera sats
notifiera någon/något (om något/sats)
notifiera någon (om något)
notifiera någon (om sats)
notifiera något (om något)
notifiera något (om sats)
främmande makter notifierades om landets erkännande av den nya staten
belagt sedan 1625; via tyska av lat. notifica´re 'göra bekant', till no´tus 'känd'; jfr ur­sprung till notis, notorisk
notifieranotifierande, notifiering, notifikation