publicerad: 2021  
oljefält olje­fältet, plural olje­fält, bestämd plural olje­fälten
olje|­fält·et
substantiv
[ål`-]
större om­råde med olje­källor till lands el. till sjöss
en betong­platt­form för olje­fälten i Nordsjön
belagt sedan 1876