publicerad: 2021  
oljefilm olje­filmen
olje|­film·en
substantiv
[ål`-]
tunt lager smörj­olja mellan två metall­ytor som rör sig i förhållande till var­andra t.ex. i ett lager el. i en cylinder
belagt sedan 1932