publicerad: 2021  
ombudsman ombudsmannen ombudsmän, bestämd plural ombudsmännen
om·buds|­mann·en
substantiv
[åm`-]
(titel för) person som (yrkes­mässigt) sköter juridiska an­gelägenheter åt annan part vanligen med särsk. upp­drag; spec. om facklig förtroende­man
partiombudsman
ombudsman (för någon/något)
ombudsman (för någon)
ombudsman (för något)
han är ombuds­man för Kommunal i Göte­borg
sär­skilt om så­dan person med offentligt upp­drag från riks­dag el. annan myndighet
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska umbuds man