publicerad: 2021  
ombytlig om­bytligt om­bytliga
om|­byt·lig
adjektiv
[åm`-]
som ofta ändrar sin in­ställning eller sitt beteende om person
kunder är ofta om­bytliga
äv. om sinnes­stämning och dylikt
han har ett mycket om­bytligt humör
äv. om väderlek
vår­vädret var mycket om­bytligt
belagt sedan ca 1700