publicerad: 2021  
omdebatterad omdebatterat omdebatterade
om|­de·batt·er·ad
adjektiv
[åm`-]
som debatteras mycket och ibland ifråga­sätts
den om­debatterade fabriken kommer att byggas; ett om­debatterat in­gripande av domaren
belagt sedan 1903