publicerad: 2021  
omdiskuterad omdiskuterat omdiskuterade
om|­dis·kut·er·ad
adjektiv
[åm`-]
omdebatterad
ibland äv. om­stridd, kontroversiell
en central gestalt i musik­livet – ibland ock­så om­diskuterad, efter­som han inte var rädd att säga ifrån
belagt sedan 1894