publicerad: 2021  
omdömesgill omdömes­gillt omdömes­gilla
om·döm·es|­gill
adjektiv
[åm`-]
som har gott om­döme
han var en lugn och omdömes­gill pilot
äv. om handling eller dylikt
hennes omdömes­gilla körning
belagt sedan 1846; till omdöme och -gill