publicerad: 2021  
operativ operativt operativa
op·er·at·iv
adjektiv
[-i´v] el. [åp´-]
1 som har att göra med (konkret) agerande
den operativa av­delningen vid polisen i Stock­holms län; det operativa an­svaret åvilade NN
äv. beträffande plats för operation eller dylikt
det brand­härjade om­rådet har in­delats i tre operativa centra
belagt sedan 1914
2 som har att göra med medicinsk operation
vänte­tiderna för de enklaste operativa in­grepp är oacceptabelt långa
belagt sedan 1843
3 som har att göra med militära operationer
operativa förband
belagt sedan 1850