publicerad: 2021  
operator operatorn operatorer
substantiv
opera`tor
matematik funktion vars definitions­mängd och värde­förråd består av funktioner, mängder eller vektorer
äv. en- eller fler­ställig matematisk symbol som betecknar en räkneoperation t.ex. plus­tecknet i addition
belagt sedan 1936