publicerad: 2021  
parentes parentesen parenteser
par·ent·es·en
substantiv
[-ente´s] el. [-aŋte´s]
1 kortare text­avsnitt som är av­skilt från den övriga texten med parentes­tecken (eller tank­streck), efter­som det ut­gör ett in­skott eller tillägg el. något annat som i viss mån faller utan­för huvud­textens tema
i avtals­texter kan parenteserna ibland vara nästan lika viktiga som den övriga texten
äv. om liknande av­snitt av muntligt fram­förande
hans pappa var för­resten överste ... men det var en parentes
äv. om matematiska ut­tryck som av­gränsas av parentes­tecken
parentesräkning
i ut­trycket 3(x + 2) är parentesen ett första­grads­polynom
äv. bildligt (kort­varig och) obetydlig episod
det korta äktenskapet var en parentes i hans stormiga liv; Carters demokratiska president­tid blev en parentes mellan långa republikanska maktinnehav
belagt sedan 1744; av grek. paren´thesis 'in­sättning bred­vid'
2 parentestecken
(inom) parentes
(sätta) parentes (om/kring/runt något)
(sätta) parentes (kring något)
(sätta) parentes (om något)
(sätta) parentes (runt något)
ett tillägg som man lämpligen sätter in­om parentes; ordet stod in­om parentes så det var lätt att missa
äv. bildligt, spec. i ut­tryck som an­ger att något faller utan­för huvudtemat el. sägs i förbi­gående eller dylikt
där skildes de, och in­om parentes kan jag tillägga att de aldrig åter­sågs; in­om parentes sagt är han inte kompetent
spec. äv. om slut­punkt eller dylikt
förslaget om en bortre parentes i a-kasse­ersättningen
belagt sedan 1734