publicerad: 2021  
patetisk patetiskt patetiska
pat·et·isk
adjektiv
pate´tisk
starkt känslo­sam vanligen på ett hög­stämt sätt
patetisk (att+verb)
hans patetiska vädjan om hjälp; ett patetiskt tal som rörde åhörarna till tårar
äv. om före­teelse som väcker starka känslor av gripenhet, med­lidande eller dylikt
staden erbjöd en patetisk an­blick efter bombningen
äv. med mer negativ värdering löjeväckande
hans in­ställsamhet var rent patetisk; en patetisk och miss­lyckad figur
belagt sedan 1735; av grek. pathetikos´ 'lidande; känslofull'; till patos