publicerad: 2021  
patiens patiensen patienser
pati·ens·en
substantiv
[pasiaŋ´s]
kort­spel för en person, som går ut på att korten enligt ett visst system ska bringas i en bestämd ordning sedan de (vanligen) lagts ut ett efter ett
lägga patiens; patiensen gick äntligen ut
belagt sedan 1809; av franska patience 'tåla­mod; patiens'; av lat. patien´tia 'tåla­mod'; jfr ur­sprung till patient