publicerad: 2021  
pergola pergolan pergolor
pergol·an
substantiv
per´gola
(pelar)gång som om­ges eller täcks av klätter­växter särsk. som dekorativt element i träd­gård
rosenpergola
en pergola i trä
belagt sedan 1871; av ita. pergola 'berså; löv­sal'; av lat. per´gula 'ut­byggnad; till­byggnad'