publicerad: 2021  
perinatal perinatalt perinatala
peri·nat·al
adjektiv
perinata´l
sär­skilt medicin, psykologi som av­ser eller sker under tiden kring födseln
den perinatala perioden; en perinatal skada
belagt sedan 1951; till grek. peri´ 'om­kring' och lat. nata´lis 'som hör till födelsen'; jfr ur­sprung till nativ