publicerad: 2021  
periodicitet periodiciteten
peri·od·ic·itet·en
substantiv
periodicite´t
förlopp som karakteriseras av att samma till­stånd åter­kommer med jämna mellan­rum om skeende eller dylikt
vädrets periodicitet i många tropiska om­råden
belagt sedan 1834