publicerad: 2021  
period perioden perioder
peri·od·en
substantiv
perio´d
1 tidsavsnitt ofta av­gränsat på grund­val av över­gångar i något förlopp; vanligen relativt långt
periodindelning; depressionsperiod; femårsperiod; köldperiod; regnperiod; ämbetsperiod
en period (om/på tid)
en period (om tid)
en period (tid)
en intensiv period; en hektisk period; en trög period; en jobbig period; ekonomin var inne i en period av hög till­växt
spec. geologi om mycket långt för­historiskt tidsavsnitt
juraperioden
den kambriska perioden
spec. äv. om av­delning av (is­hockey)match, före­gången och/eller följd av paus
periodsiffror
hemma­laget kom starkt i tredje perioden
spec. äv. om en tids­enhet vid telefon­samtal, förr 3 minuter
säkra perioder perioder under menstruations­cykel när en kvinna sanno­likt inte kan bli gravid
belagt sedan 1697; av grek. peri´odos 'om­lopp', till peri´ 'om­kring' och hodos´ 'väg'
2 förlopp mellan två identiskt lika till­stånd i ett fysikaliskt skeende som hela tiden upp­repar sig särsk. i fråga om svängnings- el. oscillationsrörelse
växel­ström med frekvensen 50 perioder per sekund
äv. om mot­svarande tids­åtgång
pendelns period är 2 sekunder
belagt sedan 1745
3 komplicerad, konst­fullt ut­formad mening vanligen med en huvud­sats och flera bi­satser, sammanvävda med var­andra
latinska perioder på upp till en halv sida; perioder som svarar mot ett nu­mera föråldrat stilideal
belagt sedan 1729