publicerad: 2021  
periodisk periodiskt periodiska
peri·od·isk
adjektiv
perio´disk
som upp­träder (på samma sätt) med jämna mellan­rum om händelse, förlopp eller dylikt
periodiska störningar; periodiskt åter­kommande fort­bildning (adverbial)
äv. om mer konkreta före­teelser
periodiskt under­stöd; periodiska skrifter
ibland med viss bi­betydelse av säll­synthet
periodisk press i mot­sats till dags­press; de besöker modern bara periodiskt (adverbial)
periodiska systemet se system
belagt sedan 1738