publicerad: 2021  
periodisera periodiserade periodiserat
verb
periodise´ra
dela upp på flera till­fällen med jämna mellan­rum
periodisera något
ut­betalningen av an­slagen periodiserades för att staten skulle tjäna ett an­tal miljoner i ränta
belagt sedan 1835
periodiseraperiodisering